Laufer Aviation GHI : מחירון 2018

שירות VIP בשדה התעופה בן-גוריון

EXPRESS Club VIP Club GOLD Club

כניסה לארץ

 • מפגש עם הנוסע בביקורת הגבולות
 • מעבר יעיל בביקורת גבולות
 • איסוף כבודה
 • יציאה לאולם מקבלי פנים / נהג
 • ממפגש עם הנוסע ביציאה משרוול המטוס
 • הסעה ברכב VIP לביקורת גבולות
 • מעבר יעיל בביקורת גבולות
 • איסוף כבודה
 • יציאה לאולם מקבלי פנים / נהג
 • מפגש עם האורח ביציאה משרוול המטוס
 • הסעה ברכב VIP לטרקלין מצדה
 • בעת שהות האורח בטרקלין, דייל מסייע בכלל התהליכים (איסוף כבודה, ביקורת גבולות וכו’) יציאה לנהג

יציאה מהארץ

 • מפגש עם האורח בשער 32
 • מעבר יעיל בביטחון
 • מעבר יעיל בדלפקי check-in
 • מעבר יעיל בבידוק כבודת יד ובביקורת גבולות
**שירות בטרמינל 1, ראה תיאור שירות בעמ’ 3
 • מפגש עם האורח בשער 32
 • מעבר יעיל בביטחון
 • מעבר יעיל בדלפקי check-in
 • מעבר יעיל בבידוק כבודת יד
 • מעבר יעיל בביקורת גבולות ובשער עלייה למטוס
**שירות בטרמינל 1
 • מפגש עם האורח בטרקלין מצדה או ארבל
 • בעת שהות האורח בטרקלין, דייל מסייע בכלל התהליכים (ביטחון, צ’ק-אין, בידוק כבודת יד וכו’) והסעה ברכב VIP לשרוול המטוס

מחירון

עד 6 נוסעים: $139
כל נוסע נוסף עד לנוסע ה- 19 : $15

בהזמנה מקוונת תינתן הנחה של 3% .
קוד קופון: 2018

עד 6 נוסעים: $169
כל נוסע נוסף עד לנוסע ה- 19 : $18

בהזמנה מקוונת תינתן הנחה של 3% .
קוד קופון: 2018

**שירות בטרמינל 1: $209 עד 6 נוסעים

אורח הראשון: $410
כל אורח נוסף: $299

EXPRESS Club

כניסה לארץ

 • מפגש עם הנוסע בביקורת הגבולות
 • מעבר יעיל בביקורת גבולות
 • איסוף כבודה
 • יציאה לאולם מקבלי פנים / נהג

יציאה מהארץ

 • מפגש עם האורח בשער 32
 • מעבר יעיל בביטחון
 • מעבר יעיל בדלפקי check-in
 • מעבר יעיל בבידוק כבודת יד ובביקורת גבולות
**שירות בטרמינל 1, ראה תיאור שירות בעמ’ 3

מחירון

עד 6 נוסעים: $139
כל נוסע נוסף עד לנוסע ה- 19 : $15

בהזמנה מקוונת תינתן הנחה של 3% .
קוד קופון: 2018

VIP Club

כניסה לארץ

 • ממפגש עם הנוסע ביציאה משרוול המטוס
 • הסעה ברכב VIP לביקורת גבולות
 • מעבר יעיל בביקורת גבולות
 • איסוף כבודה
 • יציאה לאולם מקבלי פנים / נהג

יציאה מהארץ

 • מפגש עם האורח בשער 32
 • מעבר יעיל בביטחון
 • מעבר יעיל בדלפקי check-in
 • מעבר יעיל בבידוק כבודת יד
 • מעבר יעיל בביקורת גבולות ובשער עלייה למטוס
**שירות בטרמינל 1

מחירון

עד 6 נוסעים: $169.
כל נוסע נוסף עד לנוסע ה- 19 : $18

בהזמנה מקוונת תינתן הנחה של 3% .
קוד קופון: 2018

**שירות בטרמינל 1: $209 עד 6 נוסעים
GOLD Club

כניסה לארץ

 • מפגש עם האורח ביציאה משרוול המטוס
 • הסעה ברכב VIP לטרקלין מצדה
 • בעת שהות האורח בטרקלין, דייל מסייע בכלל התהליכים (איסוף כבודה, ביקורת גבולות וכו’) יציאה לנהג

יציאה מהארץ

 • מפגש עם האורח בטרקלין מצדה או ארבל
 • בעת שהות האורח בטרקלין, דייל מסייע בכלל התהליכים (ביטחון, צ’ק-אין, בידוק כבודת יד וכו’) והסעה ברכב VIP לשרוול המטוס

מחירון

אורח הראשון: $410
כל אורח נוסף: $299

שירות הסעות VIP מ/אל שדה התעופה בן גוריון

מנתב”ג -לנתב”ג

מונית מרצדס

(עד 2 נוסעים)

ואן מרצדס

(עד 6 נוסעים)

ג’יפ מפואר או

מרצדס Eclass

סקודה Superb

(עד 2 נוסעים)

מיניבוס מרצדס

(עד 16 נוסעים)
אזור תל אביב: רמת גן, בני ברק,
ראשון לציון והסביבה
$84$93$280$165$250
אזור השרון: הרצלייה, רעננה, כפר
סבא, הוד השרון והסביבה
$102$114$360$208$315
ירושלים והסביבה$164$179$464$315$415
חיפה$230$257$640$570$630
רכב צמוד – עד 9 שעות / 200 ק”מ $729$835$813$799$960

תנאי שירות והגבלות

תנאי שירות והגבלות לשירותי חו”ל

 • כלל המחירים בחו”ל אינם חייבים במע”מ
 • השירות בחו”ל מסופק על בסיס זמינות
 • המחירים בחו”ל עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת בדקו אתנו
 • אנו מספקים שירותים במרבית היעדים בעולם, מטעמי נוחות מנינו רשימה חלקית

תנאי שירות והגבלות לשירותי הסעות

 • בהסעות אשר יוצאות מנתב”ג:תגבה תוספת של $5.85 חניה
 • נסיעה בכבישי אגרה תחויב על פי כמות המקטעים
 • הסעה לנוסע אחד או שניים תבוצע במונית מרצדס או בואן תיירות
 • נסיעה במונית עם כמות העולה על 3 מזוודות או שני נוסעים תחויב כוואן
 • נסיעה בוואן: מעל 6 נוסעים / מזוודות ועד 9 נוסעים. תוספת 50% , מעל 9 מזוודות חיוב כמיניבוס
 • באיסוף מכתובת שאינה נתב”ג תיגבה תוספת המתנה של $30 על כל חצי שעת המתנה משעת האיסוף המקורית.
 • בנחיתה בנתב”ג מעבר לשעה וחצי המתנה מזמן הנחיתה הסופי, ההסעה תחוייב במלואה
 • עצירה ביעד נוסף באותה עיר בהתאם לציר הנסיעה, יחויב בתוספת $25
 • עצירה ביעד נוסף מחוץ לעיר בהתאם לציר הנסיעה, יחויב בתוספת $30
 • סבלות מ/אל פתח הבית או הדירה ע”פ דרישת לקוח: $60
 • כיסא תינוק/בוסטר תוספת של $12 בכפוף לזמינות

תנאי שירות והגבלות לשירותי VIP

 • בקבוצות מעל 20 אורחים - אנא פנה למוקד השירות לטובת קבלת הצעת מחיר פרטנית
 • בשרות זהב: השהות מתומחרת עד 90 דקות, שהייה מעבר למשך זמן זה תחויב
 • הגעה לטרקלין בהזמנת שירות זהב היא שעתיים טרם ההמראה. הגעה מאוחרת עלולה לגרום לאיחור הטיסה
 • מקבל פנים בטרקלין בתוספת לשירות זהב: מקבל פנים מטעם הנוסע, יוכל להנות מכיבוד קל בזמן שהייתו בטרקלין: $70 לאורח
 • אירוח בטרקלין “דן” באזור ה- Duty Free : האורח יוכל להנות מכיבוד קל המוצע בטרקלין בזמן ההמתנה לעלייה למטוס: השירות כרוך בתוספת של $51 לנוסע
 • שירותי סבלות:
  שירות סבל - לכל 10 מזוודות: $39
  פריקה /טעינה לכל אוטובוס: $55
 • אירוח בטרקלין ארבל: בטיסות נכנסות בנוסף לשירות מטוס, בזמן ההמתנה למזוודות או לטיסת המשך, האורח יכול להנות מכיבוד קל בטרקלין: השירות כרוך בתוספת עלות של $80 לנוסע

תנאים כלליים

 • המחירים כוללים מע”מ ככל שיחול
 • הזמנה בטווח של 24 שעות לפני שירות תחויב בדמי הזמנה מאוחרת בסך של $15
 • המחירים מתייחסים לכיוון לטיסה אחת: כניסה או יציאה
 • התשלום בשקלים ייקבע על פי שער היציג של דולר אמריקאי ביום הכנסת ההזמנה

מדיניות ביטולים

 • ביטול/עדכון הזמנה או שירות בטווח של עד 12 שעות לפני ביצוע השירות, ההזמנה או השירות יחויב באופן מלא
 • אי התייצבות לשירות: חיוב באופן מלא
 • ביטול / עדכון של שירות בטווח של מעל ל 12- שעות ממועד מתן השירות: יבוצע ללא עלות

תיאור שירות טרמינל 1

יציאה מהארץ שירות דרכונים:

 • מפגש עם האורח בשער 04
 • מעבר מהיר בביטחון
 • מעבר בדלפקי check-in על פי תנאי השדה
 • מעבר מהיר בביקורת גבולות
 • מעבר בבידוק כבודת יד על פי תנאי השדה
 • הגעה לדיוטי פרי של טרמינל 1

יציאה מהארץ שירות מטוס:

 • ביצוע שירות דרכונים לעיל
 • הסעה ברכב VIP למטוס